Ürün Geri Çağırma Sigortası son derece önemli teminatlar içeren bir üründür. Sigortalı ürünün üretimi, dağıtımı, ambalajlanması sırasında meydana gelebilecek kazaen bozulma, tahribat, etiket ve tasarım hataları nedeniyle oluşan ve/ veya oluşabilecek maddi ve/veya bedensel zararlar sonucunda ürünlerin piyasadan geri toplanma masraflarını karşılayan bir sigorta ürünüdür.

Uzman Ekip ve Gulf Sigorta Farkı

Ürün Geri Çağırma Sigortası alanında son derece deneyimli underwriterlardan oluşan uzman bir ekip tarafından yönetilmektedir. Ayrıca hasarın önlenmesi, en aza indirilmesi ve güvenlik mevzuatları konusunda da yine alanında uzman ve deneyimli hasar danışman ekipleri çalışmaktadır.

Hangi Sektörler ve Firmalar İçin Uygundur?

Yiyecek Sektörü

İçecek Sektörü

Mobilya Sektörü

Giyim Sektörü

Ev Tekstili

Elektrikli – Elektronik Eşya Üretimi

Deri Mamulleri

Dayanıklı Tüketim Malları

Makine – Makine Parçaları

Unlu Mamuller

Alkollü ve Alkolsüz İçecek Firmaları

Çikolata, Şekerleme Firmaları

Perakendeciler, Süpermarketler

Ürün Sorumluluk Sigortasının kapsadığı başlıca riskler nelerdir?

Sigortalı tarafından veya sigortalı namına; satılan, temin edilen veya üretimi yapılan ürünlerle ilgili olarak, poliçede belirtilen coğrafi sınırlar dahilinde ve poliçe süresi içinde meydana gelen olaylar neticesinde; üçüncü sahısların ölmesi, yaralanması, sıhhatinin bozulması, üçüncü sahıslara ait mallarda maddi kayıp ve zararlara neden olunması sebebiyle sigortalının hukuki olarak ödemekle yükümlü olacağı zararlar Üçüncü Sahıs Mali Mesuliyet Sigortası Genel Sartları uygulanabilir hükümleri çerçevesinde poliçede belirtilen limitlere kadar teminat kapsamına alınır.

Ürün Sorumluluk Sigortalarında Teminata girmeyen riskler nelerdir?

Üretim konusu mal ve ürünün kendisinde oluşacak zarar ve kayıplar teminat haricidir.

Kusurlu ve ayıplı olarak üretildiği anlaşılan mal ve ürünün onarımı, iyileştirilmesi ve düzeltilmesi için yapılan giderler teminat haricidir.

Sigortalının ürettiği mal ve ürünün yapımında, kullanılan projede, formülde, planda, tanımlama/açıklamada, reklamlarda, basılı tanım ve talimatlardaki herhangi bir yanlışlık ve/veya noksanlıktan kaynaklanan zarar ve kayıplar teminat haricidir.

Üretim konusu mal ve ürünün kusurlu ve ayıplı olarak üretilmiş olması nedeniyle bu mal ve ürünün geri çekilmesinden doğan her türlü zarar ve kayıp teminat haricidir.

İş durması, kar kaybı vb. dolaylı zararlar teminat haricidir.