Arıza veya kaza durumlarında 0546 413 86 86 numaralı telefonu arayarak çekme ve/veya kurtarma hizmeti talebinde bulunabilirsiniz.Anlaşmalı servislerimizde onarımı tercih etmeniz durumunda hasarınız ücretsiz olarak giderilecektir.

Kasko Sigortası

 • Kaza yeri fotoğrafları (Varsa)
 • Ruhsat sahibine ait banka hesap bilgileri ( Banka – Şube Adı, IBAN )
 • Trafik kazası tespit tutanağının resmi tasdikli sureti veya taraflar arasında tutulmuş kaza tespit tutanağı
 • Beyan yazısı
 • Resmi rapor tutuldu ise alkol raporu
 • Ruhsat fotokopisi
 • Sürücü ehliyet fotokopisi
 • Hasar fotoğrafları (Varsa)
 • Parça işçilik faturası

Tüzel kişiler için: Vergi Levhası, Ticaret Sicil Gazetesi ( İlgili web sitesinden temin edilememesi durumuda talep edilecektir.)

 

Gerçek kişiler için: T.C. Kimlik no belgesi

 

Tazminat tutarı 20.000 TL ve üzerinde olan hasarlarda:

 • Gerçek kişilerde: Nüfus cüzdan fotokopisi, imza beyanı, adres beyanı
 • Tüzel kişiliklerde: Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası, telefon numarası,adres beyanı, temsile yetkili kişi ya da kişilerin nüfus cüzdan fotokopisi, adres beyanı

Sigorta tazminatının sigortalının vekiline ödenmesi istendiği takdirde, vekilin ahzu kabza sulh ve ibraya yetkili kılındığı hususu vekâletnamede açıkça belirtilmiş olmalıdır.

 

Yukarıdaki listede belirtilen belge ve yapılması gereken işlemlerin dışında meydana gelen hasarın özelliklerine göre ek bilgi ve belgeler Unico Sigorta tarafından talep edilebilir.

Trafik Sigortası

Maddi Hasarlar

 • Trafik Kazası Tespit Tutanağı resmi tasdikli sureti veya taraflar arasında tutulmuş Kaza Tespit Tutanağı
 • Resmi rapor tutuldu ise her iki taraf sürücüsüne ait alkol raporu
 • Varsa ifade tutanakları ve(ya) görgü tespit tutanakları
 • Sigortalı araç ruhsatı (Temin edilebiliyorsa )
 • Sigortalı araç sürücüsü ehliyeti (Temin edilebiliyorsa )
 • Mağdur araca ait ruhsat
 • Hasar gören aracı kullanan kişinin ehliyet fotokopisi
 • Çeşitli açılardan çekilmiş kaza fotoğrafları
 • Parça ve işçilik faturası
 • Mağdur araç sahibine ait banka hesap bilgileri (Banka – Şube adı, IBAN )
 • Tüzel kişiler için: Vergi Levhası ve Ticaret Sicil Gazetesi ( İlgili web sitesinden temin edilememesi durumunda talep edilecektir.)
 • Gerçek kişiler için: T.C. Kimlik No belgesi

Bedeni Zararlar/ Vefat

 • Trafik Kazası Tespit Tutanağı resmi tasdikli sureti ,
 • Sigortalı Araç Sürücüsü Alkol Raporu (Varsa)
 • Varsa İfade tutanakları
 • Varsa sigortalı araç ruhsat fotokopisi
 • Varsa sigortalı araç sürücüsüne ait ehliyet fotokopisi
 • Ölüm halinde Veraset İlamı (Aslı gibidir kaşeli)
 • Trafik zaptında kişinin öldüğü belirtilmiyorsa ölüm nedenini belirten adli tıp raporu ve defin ruhsatı (Aslı gibidir kaşeli)
 • Güncel vukuatlı nüfus kayıt örneği (Asıl evrak veya aslı gibidir kaşeli)
 • Varsa mağdura ait kaza tarihinden 3 ay önceki SGK tarafından verilmiş maaş bordrosu

Bedeni Zararlar/ Sürekli Sakatlık

 • Sürekli Sakatlık Kurul Raporu ( Aslı / Aslı gibidir kaşelisi )
 • Epikriz raporu
 • Genel Adli Muayene Formu
 • Tüm Tetkik ve Tedavi Belgeleri
 • Mağdura ait T.C. Kimlik belgesi fotokopisi
 • Kaza raporu (Aslı gibidir kaşelisi)
 • Bilirkişi raporu var ise keşif zaptı, mahkeme kararı
 • Varsa sigortalı araç sürücüsüne ait alkol raporu
 • Varsa sigortalı araca ait ruhsat fotokopisi
 • Varsa mağdura ait kaza tarihinden 3 ay önceki SGK tarafından verilmiş maaş bordrosu

Hasar tutarının 20.000 TL’yi aşması halinde; gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi,imza beyanı, adres beyanı, Tüzel Kişilerde Vergi Levhası, Ticaret Sicil Kaydı, İmza Sirküleri, telefon numarası, şirketi Temsile Yetkili Kişi yada Kişilerin TC kimlik belgeleri, adres beyanları

Yukarıdaki listede belirtilen belge ve yapılması gereken işlemlerin dışında meydana gelen hasarın özelliklerine göre ek bilgi ve belgeler Unico Sigorta tarafından talep edilebilecektir.

Sigorta tazminatının sigortalının vekiline ödenmesi istendiği takdirde, vekilin ahzu kabza sulh ve ibraya yetkili kılındığı hususu vekâletnamede açıkça belirtilmiş olmalıdır.

Konut Sigortası

Yangın Hasarları

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • İtfaiye raporu
 • Hasar beyanı
 • Hasar talep yazısı
 • Hasar fotoğrafları
 • Hasara ilişkin faturalar
 • Hasarlanan değerlerin ilk alış faturaları
 • Karakol tutanakları(tasdikli örneği)
 • Savcılık takipsizlik kararı
 • Hasar binada meydana gelmiş ise tapu fotokopisi veya kiracılar için kira kontratı
 • T.C. Kimlik Numarası (Gerçek kişiler için) / Vergi levhası ve Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiler için) (İlgili web sitesinden temin edilememesi durumunda talep edilecektir.)
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname
 • Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin ad ve adresinin mümkün olduğunca belirtilmesi
 • Hasar ödemesinin yapılacağı banka, şube ve IBAN bilgileri

Dahili Su ve Sel-Su Baskını Hasarları

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Hasar beyanı
 • Hasar talep yazısı
 • Hasar fotoğrafları
 • Tapu fotokopisi veya kiracılar için kira kontratı
 • Hasara ilişkin faturalar
 • T.C. Kimlik Numarası (Gerçek kişiler için) / Vergi levhası ve Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiler için) (İlgili web sitesinden temin edilememesi durumunda talep edilecektir.)
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname
 • Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin ad ve adresinin mümkün olduğunca belirtilmesi
 • Hasar ödemesinin yapılacağı banka, şube ve IBAN bilgileri

Hırsızlık Hasarları

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Karakol müracaat ve olay yeri görgü tespit tutanakları
 • Hasar tarihinden 30 gün sonra ilgili karakoldan alınacak bulunamadı yazısı
 • Hasar fotoğrafları
 • Çalınan eşyaların ilk alış faturaları
 • T.C. Kimlik Numarası (Gerçek kişiler için) / Vergi levhası ve Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiler için) (ilgili web sitesinden temin edilememesi durumunda talep edilecektir)
 • Hasar ödemesinin yapılacağı banka, şube ve IBAN bilgileri

Fırtına Hasarları

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Meteoroloji raporu
 • Hasar beyanı
 • Hasar talep yazısı
 • Hasar fotoğrafları
 • T.C. Kimlik Numarası (Gerçek kişiler için) / Vergi levhası ve Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiler için) (ilgili web sitesinden temin edilememesi durumunda talep edilecektir)
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname
 • Hasar ödemesinin yapılacağı banka, şube ve IBAN bilgileri

Cam Kırılması Hasarları

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Hasar beyanı
 • Hasar talep yazısı
 • Hasar fotoğrafları
 • Onarım faturası
 • T.C. Kimlik Numarası (Gerçek kişiler için) / Vergi levhası ve Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiler için) (ilgili web sitesinden temin edilememesi durumunda talep edilecektir)
 • Hasar ödemesinin yapılacağı banka, şube ve IBAN bilgileri

Elektronik Cihaz / Makine Kırılması Hasarları

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Hasar beyanı
 • Hasar talep yazısı
 • Hasar fotoğrafları
 • Hasarlı cihazın alış faturası
 • Teknik servis raporu
 • Onarım teklifi/ faturası
 • T.C. Kimlik Numarası (Gerçek kişiler için) / Vergi levhası ve Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiler için) (ilgili web sitesinden temin edilememesi durumunda talep edilecektir.)
 • Hasar ödemesinin yapılacağı banka, şube ve IBAN bilgileri

Tazminat tutarı 20.000 TL ve üzerinde olan hasarlarda:

 • Gerçek kişilerde: Nüfus cüzdan fotokopisi, imza beyanı, adres beyanı
 • Tüzel kişiliklerde: Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası, telefon numarası,adres beyanı, temsile yetkili kişi ya da kişilerin nüfus cüzdan fotokopisi, adres beyanı

Ev Paket Sigortası

YANGIN HASARLARI

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • İtfaiye raporu
 • Hasar beyanı
 • Hasar talep yazısı
 • Hasar fotoğrafları
 • Hasara ilişkin faturalar
 • Hasarlanan değerlerin ilk alış faturaları
 • Karakol tutanakları(tasdikli örneği)
 • Savcılık takipsizlik kararı
 • Hasar binada meydana gelmiş ise tapu fotokopisi veya kiracılar için kira kontratı
 • T.C. Kimlik Numarası (Gerçek kişiler için) / Vergi levhası ve Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiler için)
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname
 • Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin ad ve adresinin mümkün olduğunca belirtilmesi
 • Hasar ödemesinin yapılacağı banka, şube ve IBAN bilgileri

DAHİLİ SU VE SEL-SU BASKINI HASARLARI

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Hasar beyanı
 • Hasar talep yazısı
 • Hasar fotoğrafları
 • Tapu fotokopisi veya kiracılar için kira kontratı
 • Hasara ilişkin faturalar
 • T.C. Kimlik Numarası (Gerçek kişiler için) / Vergi levhası ve Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiler için)
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname
 • Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin ad ve adresinin mümkün olduğunca belirtilmesi
 • Hasar ödemesinin yapılacağı banka, şube ve IBAN bilgileri

HIRSIZLIK HASARLARI

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Karakol müracaat ve olay yeri görgü tespit tutanakları
 • Hasar tarihinden 30 gün sonra ilgili karakoldan alınacak bulunamadı yazısı
 • Hasar fotoğrafları
 • Çalınan eşyaların ilk alış faturaları
 • T.C. Kimlik Numarası (Gerçek kişiler için) / Vergi levhası ve Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiler için)
 • Hasar ödemesinin yapılacağı banka, şube ve IBAN bilgileri

CAM KIRILMASI HASARLARI

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Hasar beyanı
 • Hasar talep yazısı
 • Hasar fotoğrafları
 • Onarım faturası
 • T.C. Kimlik Numarası (Gerçek kişiler için) / Vergi levhası ve Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiler için)
 • Hasar ödemesinin yapılacağı banka, şube ve IBAN bilgileri

ELEKTRONİK CİHAZ/ MAKİNA KIRILMASI HASARLARI

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Hasar beyanı
 • Hasar talep yazısı
 • Hasar fotoğrafları
 • Hasarlı cihazın alış faturası
 • Teknik servis raporu
 • Onarım teklifi/ faturası
 • T.C. Kimlik Numarası (Gerçek kişiler için) / Vergi levhası ve Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiler için)
 • Hasar ödemesinin yapılacağı banka, şube ve IBAN bilgileri

 

Tazminat tutarı 20.000 TL ve üzerinde olan hasarlarda:

 

 • Gerçek kişilerde: Nüfus cüzdan fotokopisi, imza beyanı, adres beyanı
 • Tüzel kişiliklerde: Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası, telefon numarası,adres beyanı, temsile yetkili kişi ya da kişilerin nüfus cüzdan fotokopisi, adres beyanı

İşyeri Sigortası

Yangın Hasarları

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • İtfaiye raporu
 • Hasar beyanı
 • Hasar kuruşlu talep yazısı
 • Hasar fotoğrafları
 • Hasara ilişkin faturalar
 • Hasarlanan değerlerin ilk alış faturaları
 • Karakol tutanakları(tasdikli örneği) (gerekirse istenir)
 • Savcılık takipsizlik kararı (gerekirse istenir)
 • Hasar binada meydana gelmiş ise tapu fotokopisi veya kiracılar için kira kontratı
 • T.C. Kimlik Numarası (Gerçek kişiler için) / Vergi levhası ve Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiler için) (İlgili web sitesinden temin edilememesi durumunda talep edilecektir.)
 • D/M (dain-i mürtehin) varsa ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname
 • Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin ad ve adresinin mümkün olduğunca belirtilmesi
 • Hasar ödemesinin yapılacağı banka, şube ve IBAN bilgileri

 

Dahili Su ve Sel-Su Baskını Hasarları

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Hasar beyanı
 • Hasar kuruşlu talep yazısı
 • Hasar fotoğrafları
 • Tapu fotokopisi veya kiracılar için kira kontratı
 • Hasara ilişkin faturalar
 • T.C. Kimlik Numarası (Gerçek kişiler için) / Vergi levhası ve Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiler için) (ilgili web sitesinden temin edilememesi durumunda talep edilecektir)
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname
 • Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin ad ve adresinin mümkün olduğunca belirtilmesi
 • Hasar ödemesinin yapılacağı banka, şube ve IBAN bilgileri

 

Hırsızlık Hasarları

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Karakol müracaat ve olay yeri görgü tespit tutanakları
 • Hasar tarihinden 30 gün sonra ilgili karakoldan alınacak bulunamadı yazısı (gerekirse istenir)
 • Hasar fotoğrafları
 • Hasar kuruşlu talep yazısı
 • Çalınan eşyaların ilk alış faturaları
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname
 • T.C. Kimlik Numarası (Gerçek kişiler için) / Vergi levhası ve Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiler için) (ilgili web sitesinden temin edilememesi durumunda talep edilecektir)
 • Hasar ödemesinin yapılacağı banka, şube ve IBAN bilgileri

 

Fırtına Hasarları

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Hasar kuruşlu talep yazısı
 • Meteoroloji raporu
 • Hasar beyanı
 • Hasar talep yazısı
 • Hasar fotoğrafları
 • T.C. Kimlik Numarası (Gerçek kişiler için) / Vergi levhası ve Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiler için) (ilgili web sitesinden temin edilememesi durumunda talep edilecektir)
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname
 • Hasar ödemesinin yapılacağı banka, şube ve IBAN bilgileri

 

Cam Kırılması Hasarları

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Hasar beyanı
 • Hasar kuruşlu talep yazısı
 • Hasar fotoğrafları
 • Onarım faturası
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname
 • T.C. Kimlik Numarası (Gerçek kişiler için) / Vergi levhası ve Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiler için) (ilgili web sitesinden temin edilememesi durumunda talep edilecektir)
 • Hasar ödemesinin yapılacağı banka, şube ve IBAN bilgileri

 

Elektronik Cihaz / Makine Kırılması Hasarları

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Poliçe ekli elektronik cihaz / makina listesi
 • Hasar beyanı
 • Hasar kuruşlu talep yazısı
 • Hasar fotoğrafları
 • Hasarlı cihazın alış faturası
 • Teknik servis raporu
 • Onarım teklifi/ faturası
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname
 • T.C. Kimlik Numarası (Gerçek kişiler için) / Vergi levhası ve Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiler için) (ilgili web sitesinden temin edilememesi durumunda talep edilecektir)
 • Hasar ödemesinin yapılacağı banka, şube ve IBAN bilgileri

 

Tazminat tutarı 20.000 TL ve üzerinde olan hasarlarda:

 • Gerçek kişilerde: Nüfus cüzdan fotokopisi, imza beyanı, adres beyanı
 • o Tüzel kişiliklerde: Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası, telefon numarası,adres beyanı, temsile yetkili kişi ya da kişilerin nüfus cüzdan fotokopisi, adres beyanı

Kritik Hastalık Sigortası

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Sigortalının yazılı ve imzalı tazminat talep yazısı
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Doktor tarafından doldurulan Tıbbi İnceleme Formu
 • Doktor raporu ve teşhise yönelik yapılan tetkik sonuçları
 • Hastane yatış-çıkış epikrizi
 • Tedavi giderlerine ilişkin faturaların aslı
 • Hasar ödemesinin yapılacağı banka, şube ve IBAN bilgileri

Hasar tutarının 20.000 TL’yi aşması halinde; gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi,imza örneği,adres beyanı

DASK Deprem Sigortası

ALO DASK 125 numaralı telefondan DASK’na hasar ihbarında bulunulması gerekmektedir.

Acil Sağlık Sigortası

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Sigortalının yazılı ve imzalı tazminat talep yazısı
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Doktor tarafından doldurulan Tıbbi İnceleme Formu
 • Doktor raporu ve teşhise yönelik yapılan tetkik sonuçları
 • Hastane yatış-çıkış epikrizi
 • Tedavi giderlerine ilişkin faturaların aslı
 • Hasar ödemesinin yapılacağı banka, şube ve IBAN bilgileri

Hasar tutarının 20.000 TL’yi aşması halinde; gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi,adres beyanı,imza örneği

Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Hasar beyanı
 • Hasar talep yazısı
 • Pasaport fotokopisi
 • Hastane veya doktor raporu
 • Tedavi giderlerine ilişkin faturaların aslı
 • Diğer tazminat taleplerine ilişkin belgeler
 • Hasar ödemesinin yapılacağı banka, şube ve IBAN bilgileri

Hasar tutarının 20.000 TL’yi aşması halinde; gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi,adres beyanı, imza örneği