Teminatlar

 • Yangın
 • Yıldırım
 • İnfilak
 • Sel
 • Seylap
 • Toprak çökmesi ve kayması
 • Kar ağırlığı
 • Çığ
 • Fırtına
 • Kasırga
 • Deprem gibi doğal afetler
 • Uçak ve uçaktan parça düşmesi
 • Araç çarpması
 • Dört haftalık tecrübe devresi
 • Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs

Ek Teminatlar

Aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

 • Geçici Şantiye Tesisleri (CPE)
 • Enkaz Kaldırma Masrafları
 • İnşaat Makineleri (CPM)
 • Yurtiçi Taşımalar
 • Mevcut Tesisler
 • Fazla Mesai ve Nakliye Masrafları
 • Deprem
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri ve Terörizm
 • Kusurlu Dizayn
 • 3. Şahıs Sorumluluk
 • Çapraz Sorumluluk
 • Bakım Devresi Klozu

SIKÇA SORULAN SORULAR

Montaj All Risks teklif çalışması için olması gereken belgeler nelerdir?

Standart montaj işlerinde, montaj talep formu, montaj sözleşmesi, vaziyet planı, birim maliyet cetveli, montaja konu makine bilgilerinin iletilmesi yeterli olacaktır. İleri mühendislik çalışmaları ile yapılacak montaj işleri taleplerinde farklı bilgi ve belgeler istenmektedir.

Montaj All Risks sigortası üçüncü şahıslara verilebilecek hasarlar için teminat sağlar mı?

Poliçeye dahil edilecek üçüncü şahıs mali mesuliyet ek teminatı limiti ile üçüncü şahıslara montaj çalışmaları nedeniyle verilebilecek maddi zararlar teminat altında olabilmektedir.