Elektronik Cihaz Sigortaları sigortalı elektronik cihazların deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü nedenlerle uğradığı zararları poliçede belirli koşullara bağlı olarak temin eden sigorta poliçesidir.

Teminatlar

 • İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından,
 • Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten,
 • Hatalı dizayn ve malzemeden,
 • Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden,
 • Yangın, yıldırım, her nev’i infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma ameliyelerinden,
 • Kavrulma, kararma, duman ve isden,
 • Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden,
 • Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından,
 • İstisna edilmeyen diğer hallerden, husula gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat masrafları ve ikame bedellerini temin eder.

Ek Teminatlar

Aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

 • Seyyar ve Taşınabilir Cihazlar
 • Deprem
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri ve Terörizm

SIKÇA SORULAN SORULAR

Elektronik Cihaz Sigortası, yangın neticesinde meydana gelebilecek hasarları karşılar mı?

Elektronik cihazlarınızda meydana gelebilecek her türlü alevli alevsiz yangın riskleri poliçe teminatı dahilindedir.

Elektronik Cihaz Sigortası, voltaj dalgalanmaları sonucu meydana gelebilecek elektriksel hasarları karşılar mı?

Dıştan bağlı regülatörlerin bulunması koşulu ile, elektronik cihazlarda meydana gelebilecek elektriksel hasarlar poliçe teminatı dahilindedir.

Elektronik Cihaz Sigortası, hatalı kullanım sonucu oluşabilecek hasarları karşılar mı?

Kasıt ve ağır kusur olmaksızın, kullanıcı hataları sonucu oluşabilecek zararlar teminat dahilindedir.

Elektronik Cihaz Sigortası kapsamında cep telefonu, fotoğraf makinası, el kamerası, kamera, el terminallerine teminat verilir mi?

Elektronik Cihaz Sigortası kapsamında cep telefonu, fotoğraf makinası, el kamerası, kamera, el terminallerine teminat verilmemektedir.

Elektronik Cihaz Sigortası, garanti kapsamında olan hasarları karşılar mı?

Garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek üretici firma sorumluluğunda bulunan hasarlar teminat haricidir.

Elektronik Cihaz Sigortası, değiştirilebilir parça hasarlarını karşılar mı?

Conta,kayış vs. mutad zamanlarda yenileri ile değiştirilmesi gereken sarf malzemeleri hasarları teminat haricidir.