Hasar yaşadım, şimdi ne yapmalıyım?

Hasar meydana geldiği zaman 0546 413 86 86 no’lu telefonu arayın ve size yapılacak yönlendirmelere uygun hareket edin.

Hasar evraklarımı nereye kargolayacağım?

Hasar evraklarını [email protected] adresine mail konu kısmında hasar dosya numarasını içerecek şekilde elektronik ortamda iletebilirsiniz. Evrak asıllarını ise Genel Müdürlük adresimize kargolayabilirsiniz.

Poliçemi alırken aracımda / evimde kredi vardı. Rehinli araç / ev için hasar dosyasına özel yapmam gereken bir şey var mı?

Dosyanızın incelenmesi sonucunda tarafınıza iletilecek Dain-i Mürtehin Muvaffakat Talep Yazısı’nı ilgili bankaya göndermeniz ve cevabını temin ederek tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.

Asistans kapsamında hangi hizmetlerden faydalanabilirim?

Bilim Sigorta İletişim Merkezi (0546 413 86 86) aranarak yararlanılabilir.

Tazminat için hesap bilgilerimi iletmem yeterli midir?

Hasar ödemesi için Banka Adı, Şube Adı ve IBAN bilgilerinin bir arada iletilmesi gerekmektedir.

Bir banka hesabı kullanmıyorum. Hasar ödemem nereye yapılacak?

Kimlik ve iletişim bilgileriniz ile istediğiniz herhangi bir banka şubesine hasar tazminatınız ödenebilir. Banka şubesine giderek kimlik belgesi ibrazı ile ödemenizi alabilirsiniz.

Hem Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) hem de konut sigortasında yer alan "deprem" teminatı ne işe yarar?

Konutunuz zorunlu deprem sigortası kapsamında ise (DASK) zorunlu deprem sigorta poliçenizin teminat bedeli üzerinde kalan hasar bedeli poliçenizdeki deprem teminatı kapsamınca değerlendirilir.

Dahili su hasarı nedeniyle komşumda da hasar meydana geldi. Poliçem komşumdaki hasarı da karşılar mı?

Poliçenizde dahili su ve komşuluk mali sorumluluk teminatı mevcutsa talebiniz karşılanacaktır.

Konutumda veya iş yerimde hırsızlık olayı yaşandığında ne yapmalıyım?

Hasar durumunda öncelikle sigortalı kıymetleriniz üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan yerel güvenlik birimlerine (Karakol, Jandarma) haber verilmesi, olay yerinde tutanak tutulması ve  bunun yanı sıra şirketimize de hasar ihbarında bulunulması gerekmektedir.

Makinam pert olduğu takdirde sigorta şirketi yeni makina bedelini öder mi?

Cihazın tam ziya mertebesinde hasara uğraması halinde sökme, takma, montaj varsa gümrük vergisi, harç ve masrafları ilave edilerek bulunacak tutara cihazın eskime ve aşınma payı, teknolojik farkları, muafiyet ve sovtaj miktarı tenzil edilmek suretiyle ödenmektedir.

Mallarım taşıma sırasında çalındı. Hasar talebim Kamyon Klozu'ndan değerlendirilir mi?

Kamyon Klozu’nda hırsızlık rizikosu teminatta değildir.

Kasko sahibi sigortalı, hasar sonrası neler yapmak durumundadır?

Sigortalı ve/veya sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür.

Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içende sigortacıya bildirilmde bulunmak,

Sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimata elinden geldiği kadar uymak,

Aracın çalınması halinde, durumu öğrenir öğrenmez derhal yetkili makamlara bildirimde bulunmak, Zorunlu haller dışında, rizikronun gerçekleştiği yer veya şeylerde bir değişiklik yapmamak.

Sigortacının isteği üzerine rizikonun gerçekleşmesi nedenlerini ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyal delilleri saptamaya ve rücu hakkının kullanılmasına yararlı, sigortalı ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek,

Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının saptanması için sigortacının veya yetkili kıldığı temsilcilerinin sigorta kapsamında yer alan şeylerde ve bunlarla  ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek.

Üçüncü kişilerin haksız veya kusurlu fiil sonucu meydana gelen kazalar varsa tanıkların kimlikleri ile adreslerini en yakın yetkili makama bildirmek ve mümkün olan hallerde ir görgü tutanağı sağlamak.

Çarpma - çarpışma hasar evrakları nelerdir?

Trafik Kazası Tespit Tutanağı resmi tasdikli sureti, veya taraflar arasında tutulmuş Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı ( Anlaşma Tutanağı )Tutanak tutuldu ise alkol raporu resmi tasdikli sureti, kaza fotoğrafları, sürücü ehliyet fotokopisi, ruhsat fotokopisi, sigortalı araç sahibine ait banka hesap bilgileri ( Banka adı, şube adı, Iban numarası ), Tüzel kişiler için Vergi Levhası ve Ticaret Sicil Gazetesi, Gerçek kişiler için TC kimlik belgesi, 20,000 TL üzer ihasarlar için MASAK evrakları: Tüzel kişilerde; Vergi Levhası, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Şirket imza yetkililerinin TC kimlik belgeleri, Gerçek kişilerde, imzalı TC kimlik no belgesi ve ikametgah belgesi.

Kaskom aracımın tamirde geçen süre içerisinde meydana gelen kullanım ve gelir kaybımı karşılar mı?

Kullanım ve gelir kaybı kasko poliçesi teminatları kapsamında yer almamaktadır.

Aracın pert veya ağır hasarlı olması halinde aracın bedeli neye göre belirlenmektedir?

Hasar tarihi itibari ile rayiç değer tespitinde, donanım seviyesi, model yılı, hasar anındaki km’si, daha önceki hasarları, kullanım şekli gibi araç değerini etkileyen kriterler dikkate alınır. Belirtilen bu özellikler dikkate alınarak internet siteleri, muadil araca sahip yetkili/yetkisiz satıcılar ile gelerilerden en az 3 adet fiyat alınır ve bu fiyatların ortalaması rayiç değer olarak belirlenir. Emsal aracın bulunmadığı durumlarda eksper, sigortalı ve sigortacının mutabık kalacağı, kurumsal niteliğe sahip araç satıcılarından alınacak değerlerin ortalaması dikkate alınarak rayiç değer tespit edilir. Tespit edilen bu bedel doğrultusunda tazminat ödemesi yapılır.

Aracım çalındı. Hasar ödemesi öncesi ne kadar beklemem gerekiyor?

Kasko Sigortası Genel Şartları gereği 1 aylık bekleme süresi bulunmaktadır.

Aracım kaza sonrası ağır hasarlı duruma geldi. Bu durumda tamir yerine pert hasar talebinde bulunabilir miyim?

Sigortalımızın bu yöndeki talepleri değerlendirmeye alınır. Pert yapılabilecek sovtaj rakamına ulaşılması durumunda pert işlemi yapılabilmektedir.

1 yıl içerisinde hiç hasarım olmadı. Bu durumda ne zaman hasarsızlık indirimine hak kazanırım?

Poliçe dönemi içerisinde herhangibir hasar alınmaması durumunda 1. yıl indirime hak kazanılmaktadır.

Sürücünün tam kusurlu olduğu durumlarda hasar Güvence Hesabı tarafından ödenir mi?

Sürücünün tam kusuru ile sebep olduğu kazalarda, sigortalı araçta oluşan zararlar trafik poliçesi ve Güvence Hesabı’nın teminatı kapsamında bulunmamaktadır.