Bu sigorta, konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada, inşaat süresinde bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.

Teminatlar

 • Yangın
 • Yıldırım
 • İnfilak
 • Sel
 • Seylap
 • Toprak çökmesi ve kayması
 • Kar ağırlığı
 • Çığ
 • Fırtına
 • Kasırga
 • Deprem
 • Uçak ve uçaktan parça düşmesi
 • Araç çarpması
 • Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs

Ek Teminatlar

Aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.
 • Geçici Şantiye Tesisleri (CPE)
 • Enkaz Kaldırma Masrafları
 • İnşaat Makineleri (CPM)
 • Yurtiçi Taşımalar
 • Mevcut Tesisler
 • Fazla Mesai ve Nakliye Masrafları
 • Deprem
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri ve Terörizm
 • Kusurlu Dizayn
 • 3. Şahıs Sorumluluk
 • Çapraz Sorumluluk
 • Bakım Devresi Klozu

SIKÇA SORULAN SORULAR

İnşaat All Risks teklif çalışması için olması gereken belgeler nelerdir?

Standart inşaat işlerinde, asgari riziko soru formu, inşaat sözleşmesi, vaziyet planı, birim maliyet cetveli, zemin etüdü belgelerinin iletilmesi yeterli olacaktır. İleri mühendislik çalışmaları ile yapılacak inşaat işleri taleplerinde farklı bilgi ve belgeler istenmektedir.

İnşaat All Risks sigortası üçüncü şahıslara verilebilecek hasarlar için teminat sağlar mı?

Poliçeye dahil edilecek üçüncü şahıs mali mesuliyet ek teminatı limiti ile üçüncü şahıslara inşaat çalışmaları nedeniyle verilebilecek maddi zararlar teminat altında olabilmektedir.